Demma Foundation | home 2
15663
page-template-default,page,page-id-15663,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

HOME

Deze thuispagina (voor inzage in de vorige versie zie in Archives) onderging recent een grondige update. Grondig omdat de nieuwe redactie van deze pagina een radicale koerswijziging van de stichting moest weergeven, gedwongen door de huidige onverkwikkelijke geopolitieke ontwikkelingen in het werkgebied van DEMMA.

.

Maar eerst even terug naar de basis van de stichting die een beetje is te vergelijken met een duurzame (want sinds 1991) tweebenige sculptuur. Het ene been faciliteert al meer dan dertig jaar de medische uitwisselingen. Het andere staat voor een in Rusland uitgevoerde veldstudie gericht op hun systeem van gezondheidszorg. De hoofdreden voor deze ingrijpende koersverlegging is natuurlijk de bloedige oorlog die Rusland nog steeds voert op het grondgebied van Oekraïne.

.Daarmee is helaas elke basis voor het verder organiseren van fysieke uitwisselingen met collega’s uit
Rusland weggevallen. Die werden dan ook na de invasie per direct stop gezet. Zodoende is deze pijler in de uitvoering verloren gegaan. Overigens los hiervan staat de teller van uitwisselingen de laatste jaren al langer op nul (zie diagram). Corona was hier mede debet aan. Omdat met het wegvallen van de uitwisselingen een budget vrij viel werd besloten het desbetreffende kapitaaltje in april 2022 te doneren aan de Artsen zonder Grenzen in Oekraïne.

.

DEMMA bevindt zich nu dus in een evidente krimpsituatie. Van twee sporen terug naar slechts één. Neemt niet weg dat het overblijvende studiespoor, wél actief wordt gehouden. Zoals al eerder hierover werd gepubliceerd leverde deze studie een interessante ontdekking op : te weten het Russische Poliklinika-systeem. Dit systeem biedt vergeleken met NL een sterk opgewaardeerde eerste lijn (huisartsenzorg). DEMMA is van mening dat dit systeem, gekenmerkt door een effectief 1.5-zorgkarakter in NL uitgebreide attentie verdient omdat het waarschijnlijk als voorbeeld een toegevoegde waarde heeft voor ons stelsel van nationale gezondheidszorg. Met deze stelling promoot DEMMA dit systeem dan ook  onder meer door het houden van lezingen maar ook door contacten die bestaan met provinciale en rijksoverheden. Voor verdere technische informatie hierover wordt verwezen naar pagina Reports. in deze website en naar het jaarverslag 2022 (Annual reports)

.

Hoe ziet, na deze lelijke knauw in de continuïteit, de verdere toekomst van DEMMA er uit? Bij deze een voorzichtige prognose. Het Poliklinika-systeem stamt nog uit de tijd van de Sovjet Unie hetgeen betekent dat, zoals ook blijkt, het nog vitaal functioneert in Oekraïne. Contacten met Oekraïners, die vanwege de oorlog in NL verblijven, bevestigen dit. Sterker nog door sommigen van hen wordt aangegeven de hun vertrouwde Poliklinika te prefereren boven ons systeem(!). De verklaring hierbij is een sterke beleving van een mindere toegankelijkheid tot de zorg in NL. Een niet te negeren intrigerend signaal eigenlijk. Het lijkt DEMMA daarom erg interessant om dat verder uit te zoeken. Bovendien lijkt het een interessante optie om -post bellum- de focus verder te gaan leggen op de  Oekraïense gezondheidszorg. Misschien zijn dan ook weer fysieke medische uitwisselingen te organiseren? Mogelijk met impliciete steun bij de wederopbouw van het land? In verband hiermee is al gepoogd contact te leggen met de Oekraïense ambassade in Den Haag. Kortom DEMMA staat geheel open voor al deze mogelijkheden. Het wordt vervolgd.

*